Ogłoszenia

Wobec bardzo trudnej sytuacji finansowej, w jakiej się znalazła nasza Parafia, która zobowiązana jest w najbliższym czasie do uregulowania różnych płatności ośmielam się prosić Was - Kochani Parafianie o pomoc  i przekazanie - w miarę swoich możliwości - dobrowolnych ofiar na konto naszej Parafii.  / 56 1240 3392 1111 0000 3022 6111/

   Za zrozumienie i okazaną pomoc Bóg zapłać.   ks. Henryk Kołodziejczyk, proboszcz

======================================================================

KOMUNIKAT

Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP

 

Praktyka pierwszych piątków i pierwszych sobót miesiąca

w okresie epidemii

 

W okresie epidemii dostęp do sakramentalnej spowiedzi i sakramentalnej Komunii jest dla wielu wiernych utrudniony, czasem wręcz niemożliwy. Z tego względu rodzą się wątpliwości co do zachowania ciągłości pobożnych praktyk dziewięciu pierwszych piątków miesiąca oraz pięciu pierwszych sobót miesiąca, które wielu wiernych podejmuje. Obie praktyki dla zachowania duchowych owoców zakładają przyjęcie Komunii sakramentalnej w określonym czasie.

Posługując się ogólnymi zasadami prawa kościelnego oraz dokumentami dotyczącymi sytuacji analogicznych należy stwierdzić, że:

 

 • prawo kościelne czysto pozytywne nie obowiązuje przy poważnej przeszkodzie1;

 

 • w analogicznej sytuacji opisanej przez prawo kościelne nie przerywa się ciągłości owoców duchowych pobożnej praktyki pod warunkiem dokończenia jej zaraz, gdy będzie to możliwe2;

 

 • dlatego jeśli w trakcie odprawiania praktyki pięciu sobót oraz dziewięciu piątków miesiąca nie jest możliwe spełnienie warunku przyjęcia sakramentalnej Komunii w okresie epidemii, nie ulega przerwaniu ciągłość owoców, a więc nie trzeba tej praktyki zaczynać od nowa, a jedynie przedłużyć tę praktykę o kolejny miesiąc;

 

 • zaleca się jednakże celem podtrzymania ciągłości praktyki, aby we właściwym dniu (pierwszy piątek / sobota) w okresie braku dostępu do sakramentu, jeśli to możliwe, wzbudzić właściwą danej praktyce intencję oraz skorzystać z możliwości przyjęcia tzw. Komunii duchowej (pragnienia)3, a także jeśli trzeba, z możliwości uprzedniego oczyszczenia sumienia z grzechów ciężkich poprzez akt żalu doskonałego, gdy nie można się wyspowiadać4.

 

 

 

Bp Adam Bałabuch

Przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego

i Dyscypliny Sakramentów KEP

 

 

Świdnica, 2 kwietnia 2020 r.

 

Ogłoszenia Duszpasterskie

V Niedziela Wielkiego Postu

29.03.2020 r.

 

 1. Od 25 marca w kościele na Mszy Świętej lub w innych celebracjach może uczestniczyć maksymalnie do 5 osób. W związku z tym, aby umożliwić rodzinie, która zamówiła intencje mszy św. udział w tych mszach św. w niedzielę będą msze św. co godzinę. Porządek będzie następujący: 7.oo, 8.oo, 9.oo, 10.oo, 11.oo, 12.oo i 19.oo a w dni powszednie msza św. dodatkowa o 18.3o. W środę nie będzie mszy św. nowennowej i w piątek za zmarłych od uczestników pogrzebu. Będą przesunięte na czas po epidemii.

 2. W tym tygodniu 1- szy piątek miesiąca. Dzieci, które praktykują 1 sze piątki będą miały spowiedź po 5 osób i udzielona komunia św. Bardzo prosimy, aby zachować przepisy o zgromadzeniach (tylko 2 osoby), by przed kościołem nie było zbędnego tłoku. Prosimy rodziców o dopilnowanie tego. Będziemy w kościele od godz. 15.3o. Msze św. o 10.oo, 18.oo, 18.3o.

  W sobotę I sobota miesiąca. Msza św. o godz. 10.oo. Nie ma modlitwy różańcowej.

  Kościół w okresie pandemii otwierany jest krótko przed mszą św. aby weszło tylko 5 osób. Prosimy o wyrozumiałość.

 3. W minionym tygodniu do wieczności odszedł:+ Włodzimierz BLACHOWSKI, l. 87 z ul. 3 Maja. Rodzinie Zmarłego składam wyrazy współczucia a Zmarłego polecam modlitwie Parafian.

 4. Wszystkim niech Bóg błogosławi Szczęść Boże!

 

 

==========================================================

IV Niedziela Wielkiego Postu

22.04.2020 r.

 1. W związku z tym, że jest wprowadzony stan epidemii w naszym kraju prosimy, aby w dalszym ciągu dbać o zasady bezpieczeństwa i higieny i dostosowywać się do zaleceń, które ogólnie są dostępne.

 2. My kapłani każdego dnia o godzinie 20.30 - bez udziału wiernych - odmawiamy w kościele różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia. Prosimy wiernych, aby w tym samym czasie w swoich rodzinach w domach odmawiali różaniec w duchowej łączności z kapłanami. Ta duchowa łączność jest nam w tej chwili bardzo potrzebna i jest jedną z najskuteczniejszych form modlitwy kierowanej do Pana Boga. O tym przypominają nam bijące dzwony o godz. 20.3o.

 3. Okazja do spowiedzi w świątyni przed mszą św. o godz. 7.oo i po południu od 17.3o. Przypominamy, że w świątyni może jednocześnie przebywać max 50 osób.

 4. Pragniemy poinformować wszystkich Parafian, że TVP 3 będzie transmitować Rekolekcje z dominikaninem Jackiem Salijem. Nauki emitowane będą o godzinie 2o.4o w dniach 25, 26 i 27 marca (środa, czwartek, piątek), zaraz po transmisji Mszy św. z Jasnej Góry

 5. Od przyszłej niedzieli zmiana czasu na letni (przesuwamy zegarki do przodu o godz.) Wieczorna msza św. niedzielna od przyszłej niedzieli o godz. 19.oo.

 6. W minionym tygodniu do wieczności odeszli: + Andrzej PIASECKI, l. 37 z Okręgu, + Jan CZAJKOWSKI, l. 74 z ul. Polnej. Zmarł również + Adam WSZELAKI, l. 76 z ul. Skępskiej (jego pogrzeb jutro). Rodzinom Zmarłych składamy wyrazy współczucia a Zmarłych polecamy modlitwie Parafian.

 7. Niech Bóg wszystkim błogosławi. Szczęść Boże.

 

Zarządzenie Biskupa Włocławskiego w związku z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce

W związku z wprowadzeniem w dniu 20 marca br. w godzinach wieczornych stanu epidemii na terenie całego kraju, z dniem 22 marca ustanawiam dla Diecezji Włocławskiej następujące zasady pełnienia posługi duszpasterskiej:

 1. Msza święta

 1. Zgodnie z zarządzeniem władz państwowych w liturgii nie może uczestniczyć więcej niż 50 osób. Na drzwiach wejściowych do świątyni należy umieścić wyraźną informację na ten temat. Należy policzyć osoby wchodzące do kościoła. W praktyce oznacza to, że w pierwszej kolejności w Eucharystii mogą uczestniczyć osoby związane z intencją danej Mszy św.

 2. Wiernych należy zachęcić do skorzystania z dyspensy i uczestniczenia w Mszach świętych oraz innych nabożeństwach, rekolekcjach za pośrednictwem mediów. Duszpasterz powinien zwięźle wyjaśnić wiernym, jak należy uczestniczyć w takiej formie Mszy świętej oraz wyjaśnić, na czym polega Komunia duchowa.

 3. Ze względu na okoliczności liturgię należy sprawować przy zaangażowaniu minimalnej liczby posługujących.

 4. Znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania sobie rąk. Dotyczy to także koncelebransów.

 5. Komunia Święta koncelebransów powinna przebiegać następująco: główny celebrans przyjmuje Komunię Świętą przez zanurzenie. Następnie w taki sam sposób przyjmują Komunię Świętą koncelebransi. Ostatni z kapłanów dokonuje puryfikacji (por. OWMR 248).

 6. Zaleca się zdezynfekowanie rąk bezpośrednio przed udzielaniem Komunii Świętej.

 7. Komunia Święta wiernych - zaleca się i zachęca się do przyjmowania Komunii Świętej na rękę. Duszpasterze winni przed Mszą świętą wytłumaczyć wiernym, jak należy przyjmować Komunię Świętą na rękę. Obowiązkiem wiernego jest spożycie Komunii Świętej przy kapłanie, a obowiązkiem kapłana dopilnowanie, aby wierny to uczynił. Nie wolno odchodzić z hostią na dłoni od ołtarza. Nikomu jednak nie można nakazywać przyjęcia Komunii Świętej na rękę, można tylko do tego zachęcać.

 8. Osoby, które będą pragnęły przyjąć Komunię Świętą do ust mogą to zrobić po zakończeniu jej rozdzielania wiernym na rękę. Kolejność zatem jest następująca ? najpierw przyjmują Komunię Świętą wierni na rękę, a następnie wierni do ust. Jeśli obecny jest więcej niż jeden kapłan, można również zastosować następujący schemat: jeden z kapłanów rozdziela Komunię Świętą na rękę, drugi do ust.

 9. Komunii Świętej udziela się wiernym wyłącznie pod postacią chleba.

 10. Istnieje możliwość, aby wierni, którzy łączą się duchowo ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisję Mszy świętej za pośrednictwem telewizji, radia lub Internetu, mogli w wyznaczonych godzinach przyjąć Komunię Świętą w kościele, podchodząc pojedynczo w taki sposób, aby zachować normy bezpieczeństwa.

 11. W obecnej sytuacji zawieszona zostaje jakakolwiek parafialna posługa Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej.

 12. Koncelebransi i wszyscy posługujący przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny.

 13. Należy utrzymywać w należytej czystości paramenty liturgiczne i często zmieniać bieliznę kielichową.

 1. Sakrament pokuty

 1. W chwili obecnej możliwa jest jedynie celebracja sakramentu pokuty zgodnie z obrzędem pojednania jednego penitenta. Nie istnieją przesłanki do zastosowania rozgrzeszenia ogólnego.

 2. Nie jest możliwa spowiedź przez środki komunikacji elektronicznej (np. telefon, komunikator internetowy itp.).

 3. Zakazana jest publiczna spowiedź z indywidualnych grzechów.

 4. Nie należy organizować nabożeństw pokutnych.

 5. Między niedzielnymi Mszami św. kapłani winni pozostawać do dyspozycji wiernych, którzy poproszą o wysłuchanie spowiedzi, udzielenie Komunii św. czy sakramentu namaszczenia chorych.

 6. W dni powszednie duszpasterze winni proponować dodatkowe okazje do spowiedzi. Dlatego należy wyznaczyć stałe godziny spowiedzi i podać je do wiadomości wiernych. W tym czasie duszpasterze powinni oczekiwać na wiernych w wyznaczonych miejscach.

 7. Zgodnie z notą Penitencjarii Apostolskiej o sakramencie pokuty w aktualnej sytuacji pandemii z dnia 20.03.2020 r., zaleca się możliwość spowiedzi poza konfesjonałem (KPK kan. 964 § 3). Spowiedź poza konfesjonałem powinna odbywać się w miejscu dobrze przewietrzonym, z zachowaniem odpowiedniego dystansu (Stolica Apostolska dopuszcza nawet używanie maseczek ochronnych przez spowiednika), zwracając absolutną uwagę na sakrament i konieczną dyskrecję.

 8. W obecnych warunkach można sprawować ten sakrament np. w kościele, w kaplicy, w zakrystii, w sali katechetycznej, w biurze parafialnym lub w innym godnym miejscu po odpowiednim przystosowaniu, pozwalającym na zachowanie prywatności, właściwej przestrzeni i zasad bezpieczeństwa. Miejsce sprawowania sakramentu pokuty i pojednania należy odpowiednio oznaczyć, by było łatwo dostępne dla penitenta. Pomieszczenia należy często wietrzyć.

- W takich kaplicach/pomieszczeniach penitent może spowiadać się klęcząc lub siedząc z zachowaniem odpowiedniej odległości od spowiednika. Na czas rozgrzeszenia penitent winien uklęknąć. Spowiedników obowiązuje komża i stuła. Jeżeli gdzieś jeszcze praktykuje się zwyczaj całowania stuły po spowiedzi, należy go zaniechać.

- Wierni winni oczekiwać na spowiedź zajmując miejsce we wskazanych ławkach, a nie stojąc obok siebie w kolejce (zachowanie odległości między ludźmi, jak również troska o dochowanie tajemnicy spowiedzi). Na ławkach można rozłożyć materiały duszpasterskie służące przeprowadzeniu rachunku sumienia.

 1. Jeżeli jednak spowiedź miałaby się odbywać w konfesjonale, to z uwzględnieniem następujących zasad: zawiesza się możliwość spowiedzi w zamkniętych konfesjonałach. Należy spowiadać w otwartych konfesjonałach (otwartych zarówno dla spowiednika, jak i penitenta) i zabezpieczyć kratki folią. Folię należy dezynfekować lub zmieniać codziennie. Do tego celu najlepiej wykorzystać przeźroczyste folie typu stretch (wytrzymałe, samoprzylepne).

 2. Kodeks Prawa Kanonicznego (kan. 960) wyraźnie wskazuje, że w razie niemożliwości fizycznej obecności penitenta stosuje się inne drogi pojednania, a nie spowiedź. Kodeks Prawa Kanonicznego w kan. 916 wskazuje, że zawsze ilekroć istnieje poważna racja i nie ma sposobności wyspowiadania się, wtedy dla usposobienia duszy do stanu łaski wierny ?jest obowiązany wzbudzić akt żalu doskonałego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej?. Katechizm Kościoła Katolickiego w nr 1452 objaśnia, że żal, który wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko, jest nazywany żalem doskonałym lub żalem z miłości (contritio). Taki żal odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe?. Zawsze należy pamiętać, że uzyskane w ten sposób odpuszczenie grzechów jest związane z obowiązkiem ich wyznania podczas najbliższej możliwej okazji do spowiedzi, pod karą wpadnięcia na nowo w grzech śmiertelny.

 3. Ponieważ w czasie świątecznym zazwyczaj kapłani są mocno zaangażowani w wiele dzieł (przygotowanie liturgii, nabożeństwa wielkopostne, głoszone rekolekcje), to w obecnym okresie istnieje możliwość, aby poprzez odwołanie uroczystych celebracji mogli mieć więcej czasu na spowiadanie wiernych w utrudnionych warunkach.

 1. Posługa chorym

 1. Zawieszone zostają pierwszopiątkowe i przedświąteczne wizyty u chorych. Należy zachęcić chorych do Komunii duchowej, jak również do ofiarowania swego cierpienia w intencji ustania pandemii koronawirusa oraz w intencji osób zakażonych wirusem i niosących im pomoc.

 2. Należy za to spieszyć z posługą na wezwanie do osób, u których stan zdrowia uległ pogorszeniu lub znajdujących się w niebezpieczeństwie śmierci.

 3. W szpitalach posługę kapelanów należy dostosować do zrządzeń władz szpitala.

 4. Względem chorych objętych kwarantanną należy przestrzegać postanowień kompetentnych władz. To do nich należy określenie formy kontaktu z chorym. Zawsze pozostaje do dyspozycji telefon, przez który można porozmawiać, zachęcić do Komunii duchowej, czy też wzbudzenia aktu żalu doskonałego (por. Kan. 916 KPK).

 5. Ręce należy zdezynfekować przed, jak i po wizycie u chorego. W przypadku udzielania sakramentu namaszczenia chorych nie należy używać rękawic ochronnych. W uzasadnionym przypadku wystarczy jedno namaszczenie na czole lub innej części ciała i wypowiedzenie całej formuły (por. Kan. 1000 §1 KPK).

 1. Pogrzeb

 1. Obowiązuje przepis o zgromadzeniach do 50 osób. Dlatego w pogrzebach winna uczestniczyć tylko najbliższa rodzina. Dotyczy to również zgromadzeń w miejscach otwartych, a takim jest także cmentarz.

 2. O powyższych przepisach należy poinformować rodzinę i zalecić, aby poza najbliższymi krewnymi nikt inny w pogrzebie nie uczestniczył, a w każdym razie nie więcej niż 50 osób.

 3. Msza pogrzebowa ma być celebrowana w dniu pogrzebu rano w kościele parafialnym (lub za zgodą rodziny w innym uzgodnionym czasie), jedynie w obecności rodziny, bez ciała zmarłego.

 4. W odniesieniu do liturgii pogrzebowej należy zrezygnować z organizacji konduktów (między kościołem a cmentarzem). Należy pamiętać o nieotwieraniu trumny.

 5. Należy używać wyłącznie trzeciej formy pogrzebu, czyli stacji na cmentarzu, bez wchodzenia do kaplicy cmentarnej.

 1. Inne

 1. Zawieszone zostają wizytacje kanoniczne, bierzmowania i wszystkie wydarzenia o charakterze ogólnodiecezjalnym.

 2. Do rozwagi duszpasterzy należy decyzja o organizowaniu w świątyni innych celebracji niż Msza święta.

 3. Należy tworzyć w kościołach okazje do adoracji Najświętszego Sakramentu w ciszy, aby wierni mogli wstępować tam na modlitwę osobistą.

 4.  Zaleca się, aby parafie ze swoich świątyń ? w miarę możliwości technicznych ? transmitowały w mediach społecznościowych niedzielną Mszę św. z homilią duszpasterza, jak również codzienną wieczorną modlitwę różańcową.

 5. Należy zaktualizować internetowe strony parafialne, strony na Facebooku, podać wiernym aktualne numery telefonów.

 6. Odwołane zostają wszelkie celebracje poza świątynią (np. Drogi Krzyżowe ulicami wsi i miast).

 7. Zawieszone zostają Ekstremalne Drogi Krzyżowe.

 8. Zawieszone zostają wszelkie formy parafialnych i dekanalnych spotkań formacyjnych w grupach, w tym spotkania narzeczonych w ramach katechezy, dzieci i rodziców przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej, młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania, itp.

 9. Celebracja sakramentu chrztu świętego powinna odbywać się poza Mszą świętą. Jeżeli danego dnia jest więcej chrztów - nie należy organizować chrztów zbiorowych, ale udzielać chrztu pojedynczo w odpowiednich odstępach czasowych. W liturgii chrzcielnej wodę należy każdorazowo zmienić i poświęcić. Nie można używać wody wcześniej poświęconej.

 10. Celebracja sakramentu małżeństwa powinna odbywać się tylko z udziałem narzeczonych, świadków i koniecznej obecności najbliższych członków rodziny.

 11. Należy zachęcić do organizowania parafialnego wolontariatu osób pełnoletnich, by okazać solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, wyjść im z niezbędną pomocą w czasie, gdy powinni pozostać w domach.

 12. Księżom Emerytom zaleca się pozostawanie w domach.

 13. Księża powinni wyrażać bliskość ze swoimi wiernymi poprzez dostępną w obecnych warunkach posługę sakramentalną i duszpasterską oraz osobistą modlitwę za powierzony sobie lud. Każdego dnia o godz. 20.30 duszpasterze - bez udziału wiernych ? winni odmawiać w kościele różaniec w intencji ustania epidemii, ochrony przed chorobami, za osoby posługujące chorym, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia.

Powyższe zarządzenia obowiązują do odwołania.

Pozostałe ustalenia - zawarte w Komunikacie Kurii Diecezjalnej z dnia 13 marca br. ? nadal obowiązują, o ile nie zostały zmienione bądź zniesione obecnym zarządzeniem.

+Wiesław Mering, Biskup Włocławski

ks. Artur Niemira, kanclerz Kurii

 

 

W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM EPIDEMICZNYM  KANCELARIA  PARAFIALNA JEST  NIECZYNNA.

PILNE SPRAWY PROSIMY UZGADNIAĆ TELEFONICZNIE

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym oraz z wytycznymi władz państwowych i zarządzeniem ks. Biskupa prosimy,  aby
we mszy św.  w kościele uczestniczyły tylko osoby,
które związane są z zamówioną intencją mszalną.

Pozostałych Wiernych prosimy o modlitwę w domu.

W świątyni może jednorazowo przebywać 50 osób!!!

O godz. 20.3o będą biły dzwony zapraszając rodziny  do modlitwy różańcowej w domach w łączności z kapłanami, którzy o tej godzinie będą modlić się w kościele bez udziału wiernych. Będziemy modlić się w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia. Prosimy oo te duchową łączność, gdyż  ona jest nam w tej chwili bardzo potrzebna i jest jedną z najskuteczniejszych form modlitwy kierowanej do Pana Boga.

Komunikat Kurii Diecezjalnej Włocławskiej z 13 marca 2020 r., godziny 21.00

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz stosując się do rozporządzeń organów państwowych z 13 marca br., które ograniczyły liczbę uczestników zgromadzeń do 50 osób, w tej wyjątkowej sytuacji Ksiądz Biskup uznaje za obowiązujące na terenie Diecezji Włocławskiej wszystkie wskazania wydane przez Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski i prosi Księży o dostosowanie się do nich.

Z dniem jutrzejszym, tj. 14 marca 2020 roku Biskup Włocławski:

 1. zarządza do odwołania, aby na terenie diecezji podczas każdej Mszy św. i nabożeństw wewnątrz kościoła przebywało maksymalnie 50 osób;

 2. przypomina o udzielonej dyspensie od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych Mszach świętych i zachęca do skorzystania z niej. Osoby, które to uczynią, prosi o duchową łączność ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu;

 3. odwołuje tegoroczne rekolekcje wielkopostne zarówno szkolne, jak i parafialne (dla dzieci, młodzieży i dorosłych);

 4. bardzo prosi o pilne śledzenie komunikatów władz państwowych i Kurii Diecezjalnej;

 5. uznaje za obowiązujące wytyczne dotyczące zasad higieny, opieki duszpasterskiej nad wiernymi w czasie epidemii zawarte w komunikacie Kurii z dnia 13 marca br., godz. 14.00 w tych punktach, które nie zostały zmienione niniejszym komunikatem;

 6. podkreśla znaczenie prośby Księdza Arcybiskupa Przewodniczącego KEP, by księża i osoby życia konsekrowanego każdego dnia o godzinie 20.30 ? bez udziału wiernych ? odmawiali w kościele różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia. Prosi wiernych, aby w tym samym czasie w swoich rodzinach w domach odmawiali różaniec w duchowej łączności z kapłanami. Ta duchowa łączność jest nam w tej chwili bardzo potrzebna i jest jedną z najskuteczniejszych form modlitwy kierowanej do Pana Boga;

 7. wszystkich duchownych, osoby życia konsekrowanego i wiernych świeckich zapewnia o swej modlitewnej bliskości i udziela pasterskiego błogosławieństwa.

Powyższe zarządzenia obowiązują do odwołania. Kuria Diecezjalna na bieżąco będzie monitorowała zalecenia wydawane w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa i stosownie do rekomendacji KEP oraz zaleceń władz państwowych reagowała odpowiednimi wytycznymi.

ks. Artur Niemira, kanclerz Kurii

Włocławek, 13 marca 2020 roku, godzina 21.00

 

 

 

Parafia bł. Michała Kozala Biskupa i Męczennika
ul. 3 Maja 43    87-600 Lipno

tel. +48 506 643 347


Parafialnie.pl - Profesjonalne strony internetowe dla parafii