Błogosławiony Biskup Michał Kozal

Patron Włocławka
święto: 14 czerwca

Błogosławiony biskup Michał Kozal urodził się w Nowym Folwarku pod Krotoszynem dnia 25 IX 1893 roku. Wyświęcony na kapłana w roku 1918, pracował m.in. jako prefekt gimnazjum w Bydgoszczy, a później jako ojciec duchowny i rektor Seminarium Duchownego w Gnieźnie, gdzie kształtował umysł i serca przyszłych kapłanów. W roku 1939 został biskupem sufraganem Diecezji Włocławskiej. Zmarł śmiercią męczeńską podczas II wojny światowej jako więzień obozu koncentracyjnego w Dachau, 26 I 1943 roku.

BISKUP CZASU WOJNY

Ksiądz Biskup Michał Kozal to jedna z najpiękniejszych postaci Kościoła Katolickiego w Polsce. Był biskupem w okrutnej i nieludzkiej epoce, kiedy świat zmagał się z neopogańskim hitleryzmem. Niemal od pierwszej chwili po przyjęciu sakry biskupiej w katedrze włocławskiej, dnia 13 VIII 1939 roku, został wciągnięty w wir tych gigantycznych zmagań. Krwawa burza wojenna, jaka rozszalała się nad Polską i Europą, postawiła Biskupa wobec strasznych wydarzeń, które przeżywał i którym musiał się przeciwstawić. Sprawował urząd pasterski w czasach, które były zaprzeczeniem chrześcijaństwa i godności człowieka. Jego życie, naznaczone cierpieniem aż do męczeńskiej śmierci w Dachau, oddane było bez reszty Kościołowi i Ojczyźnie.
Podczas bombardowania Włocławka we wrześniu 1939 roku Ksiądz Biskup obecny na ulicach miasta swoją postawą i słowem uspokajał strwożonych. Wiele czasu spędzał w konfesjonale, by służyć wiernym posługą kapłańską.
Po zajęciu miasta przez hitlerowców odważnie protestował przeciw niszczeniu krzyży i figur przydrożnych, zabiegał o zwolnienie więzionych kapłanów, przeciwstawiał się próbie zamienienia katedry na salę koncertową dla Niemców i stanowczo odmówił żądaniu, aby kazania były głoszone po niemiecku.

MĘCZEŃSKA OFIARA Z ŻYCIA

Aresztowany 7 XI 1939 roku ze wszystkimi niemal księżmi i alumnami włocławskimi, został osądzony w więzieniu we Włocławku, gdzie w oddzielnej, surowej celi poddawany był dręczącym badaniom. Dalszy etap jego drogi prowadził przez obóz przejściowy w Lądzie nad Wartą.
W tym czasie Ksiądz Biskup złożył Bogu ofiarę ze swego życia dla wyproszenia wolności Kościołowi i Polsce. Ten heroiczny dar przewodzi na pamięć słowa Chrystusa: ?Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich? (J 15, 13). Ofiara jego została przyjęta. Dalszymi etapami poniewierki Księdza Biskupa były więzienia w Inowrocławiu, Poznaniu, Berlinie, Halle, Weimarze i Norymberdze. Ostatnia stacja to obóz koncentracyjny w Dachau. Znalazł się w samym centrum zła i nienawiści, naznaczony numerem 24544. Codzienną udrękę życia obozowego znosił ze spokojem, który go nigdy nie opuszczał. Na równi z innymi więźniami, a często bardziej niż inni, był upokarzany, głodzony, poniewierany i bity. Cierpiał bohatersko razem z tysiącami braci świeckich i kapłanów z różnych narodów. Każdą ofiarowaną mu w czasie strasznego głodu odrobinę pożywienia przekazywał dyskretnie innym. Pomagał, pocieszał, pisał listy, błogosławił cierpiących i zabijanych. Zawsze skupiony, rozmodlony, spokojny i mężny, był wzorem i oparciem dla dwóch tysięcy więzionych kapłanów. Odarty z zewnętrznych oznak swojej apostolskiej godności promieniował potęgą wiary i niezłomnego ducha. Współwięźniowie byli zbudowani jego postawą i zachowaniem. Świeccy i duchowni darzyli go wielką czcią.
Życie zakończył męczeńską śmiercią w Dachau 26 stycznia 1943 r., zabity śmiercionośnym zastrzykiem. Jego prochy ze spalonego w krematorium ciała zostały rozsypane na obcej ziemi.

MISTRZ MĘCZENNIKÓW

W 1954 roku biskup włocławski Antoni Pawłowski poświęcił w katedrze pomnik ufundowany przez duchowieństwo diecezji ku czci Biskupa Kozala. Tenże Biskup dnia 8 X 1960 roku rozpoczynał diecezjalny proces informacyjny dla stwierdzenia świętości życia biskupa Michała Kozala. W roku 1946 odbyła się uroczysta sesja zamykająca proces informacyjny. Akta urzędowe, osobiste pisma i zeznania światków zostały przekazane Stolicy Apostolskiej. Biskup Michał Kozal zastał beatyfikowany przez Papieża Jana Pawła II w Warszawie dnia 14 czerwca 1987 roku.

Parafia bł. Michała Kozala Biskupa i Męczennika
ul. 3 Maja 43    87-600 Lipno

tel. +48 506 643 347


Parafialnie.pl - Profesjonalne strony internetowe dla parafii