Bierzmowani

Zgodnie z zarządzeniem Biskupa Włocławskiego miejscem przyjęcia sakramentów jest Parafia miejsca zamieszkania.

Przygotowanie obejmuje katechezę szkolną, która odbywa się w szkołach, do których uczęszcza młodzież, oraz katechezę parafialną.

Msza Święta niedzielna z udziałem młodzieży w każdą niedzielę o godz. 1000

Pierwsze spotkanie dla młodzieży przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania, połączone z możliwością skorzystania z sakramentu pokuty odbędzie się w piątek, 16 września, o godz. 1630 przed uroczystością Świętego Stanisława Kostki, Patrona dzieci i młodzieży.

Comiesięczne konferencje odbywać się będą w pierwsze wtorki miesiąca - w październiku o godz. 1700, w kolejne miesiące godzina do ustalenia.

W środę 21 września odbędzie się pielgrzymka dla młodzieży z klas trzecich do Lichenia, gdzie wspólnie z młodzieżą całej diecezji pod przewodnictwem Księdza Biskupa przyzywać będziemy światła Ducha Świętego w kształtowaniu w sobie dojrzałej wiary zdolnej świadczyć o przynależności do Chrystusa i Kościoła. O szczegółach młodzież dowie się na katechezie.

Młodzież zobowiązana jest posiadać indeks, w którym potwierdza podpisem księdza bądź pani katechetki swój udział we Mszy Świętej, nabożeństwach i konferencjach.

Indeks winien być wypełniony przez kandydata i rodziców. Dla klas pierwszych indeksy będą do nabycia od niedziele, 11 września. Cena: 2 zł.

Spotkania tygodniowe dla młodzieży klas trzecich z Gimnazjum w Karnkowie i Gimnazjum Publicznego z Lipna w grupach ustalimy z młodzieżą. Do wyboru są wtorki i czwartki, godzina do ustalenia.

Osoby z klas trzecich, które były ochrzczone w innych parafiach do końca października proszone są o dostarczenie świadectwa chrztu.

Parafia bł. Michała Kozala Biskupa i Męczennika
ul. 3 Maja 43    87-600 Lipno

tel. +48 506 643 347


Parafialnie.pl - Profesjonalne strony internetowe dla parafii